O centru

O centru


GEOMANTIJA – UGLAŠENOST Z NARAVO
Medicinski center VID je bil zasnovan s pomočjo geomantične analize terena in na izkušnjah sodobnih medicinskih centrov v Evropi, Ameriki in Avstraliji. Vsi prostori v njem so izjemno svetli, objekt je zgrajen iz naravnih in naravi prijaznih in prijetnih materialov.

Strokovnjak Robi Lavin, ki je februarja 1998 opravil geomantično analizo lokacije je v analizi zapisal: “Postopek energijske zaznave kakovosti bivanja je utemeljen na merjenju prostorskih napetosti, značilnosti pretakanja njihovega energijskega pretoka in določitvi blagodejnih področij za gradnjo. Na lokaciji, namenjeni gradnji Medicinskega centra VID, je energijski sistem sestavljen iz dveh linij, ki se križata na glavnem centru. Zasnova stavbe temelji na geometriji teh linij. Glavna energijska linija (ley-linija) definira usmerjenost celotnega objekta, lokalni energijski liniji pa ustreza smer glavne dohodne poti.

Tako zasnovana stavba preko te linije sprejema vase energijski tok in ga na sečišču linij (glavni energijski center) koncentrira ter pošilja v notranje prostore stavbe. Glavni energijski center je kot ključna točka lokacije označen z veliko elipso orientirano v smeri dohodne poti. V arhitekturni rešitvi, ki izhaja iz geomantične raziskave, je dosledno vzpostavljena skladnost med izvornim magnetnim poljem zemljišča in notranjimi prostori stavbe