Varovanje podatkov

Pogoji sodelovanja v programu zvestobe s kartico MLC

1. Vaše sodelovanje v programu
1.1. Družba VID d.o.o. s sedežem na naslovu Ulica Vinka Vodopivca 21, 5000 Nova Gorica, matična številka 5803896, davčna številka 75587807(v nadaljevanju: »VID«) izvaja program zvestobe s kartico MLC. Program vam omogoča pridobivanje popustov na storitve ter druge ugodnosti, pri čemer gre za prejem ugodnosti v obliki:

– Stalen vir informacij o lepoti in zdravju
– 5 % popust pri plačilu z gotovino oz. 3 % popust pri plačilu s plačilno kartico, ki velja pri vsaki storitvi v lepotnem salonu, razen na že znižane storitve, storitve, ki so v akciji in na medicinske storitve
– Obveščanje o aktualni ponudbi, akcijah in dogodkih v Medicinsko lepotnem centru (v nadaljevanju: »MLC«) in Centru Vid (v nadaljevanju: »VID«)
– Zbiranje popustov. S kartico nagrajujemo naše zveste stranke, saj se vsak nakup storitve v salonu sešteva v skupen popust, ki ga v lahko pozneje unovčite.

1.2. Za sodelovanje v programu prejmete kartico zvestobe na recepciji v MLC, potem ko se vpišete v program in soglašate s pogoji sodelovanja in preberete in soglašate z informacijami o varstvu osebnih podatkov. V program se lahko prijavite samo enkrat.

1.3. V programu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je dopolnila 16 let starosti in prebiva v Evropski uniji.

1.4. Sodelovanje v programu je brezplačno in ne ustvarja nikakršne obveznosti nakupa blaga ali storitev v MLC.

2. Kartice, izguba in zloraba kartic
2.1. Kartica ostane last VID. Vašo kartico in številko kartice lahko kopira in/ali evidentira (tudi elektronsko) samo družba Vid.

2.2. Prosimo, da obvestite družbo Vid o morebitnem sumu, da je nepooblaščena oseba pridobila vašo kartico, ki ji omogočajo dostop do vašega računa za zbiranje popustov.

2.3. Družba Vid ima v primeru suma zlorabe in/ali goljufije (npr. zaradi nenavadnih transakcij zbiranja ali unovčevanja popustov) pravico blokirati unovčevanje popustov na vašem računu in vaše podatke poslati osebi, ki je bila oškodovana, ter organom pregona in drugim organom (glejte tudi Varstvo osebnih podatkov Vid d.o.o.«).

3. Zbiranje popustov
3.1. Vsak nakup lepotne storitve salonu se vam bo sešteval. Ob koncu leta bomo naredili obračun in obračunali popust za vaš naslednji nakup. Za popust, ki vam ga bomo obračunali boste po pošti prejeli vrednostni bon, ki ga boste lahko izkoristili v enkratnem znesku ob nakupu storitev v roku šestih mesecev v naslednjem letu.

3.2. Za pridobitev popustov morate pred plačilom nakupa pokazali svojo kartico ali navesti številko svoje kartice. Po izdaji računa morda ne bo več mogoče vnesti številke kartice in tako prejeti popustov.

4. Stanje nakupov
4.1. Vaši nakupi se evidentirajo na vašem računu, katerega izpis vam lahko po predhodnem naročilu tudi predčasno opravimo (tj. pred koncem leta).

4.2. Prosimo, da nam morebitne ugovore glede pravilnosti ali popolnosti vašega stanja nakupov predložite v roku enega meseca, pri čemer priložite ustrezne račune ali fakture, ki jih je izdala družba Vid.

4.3. Če svoje pritožbe ne morete rešiti z nami in ste o tem prejeli naš dokončni odgovor, ki to potrjuje, imate morda pravico do pritožbe pri Tržnem inšpektoratu RS, ki ima sedež na naslovu Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, spletna stran: http://www.ti.gov.si.

5. Unovčenje popustov
5.1. Lestvica popustov se prične pri nakupih v vrednosti nad 350 Eur. Lestvica popustov: nakupi od 350 do 700 Eur = 2 %, nakupi od 701 do 1200 Eur = 3 %, nad 1201 Eur = 4%. Neporabljene vrednosti, se ne prenašajo v novo leto in se lahko vnovčijo vdo 30.6. tekočega koledarskega leta.

5.2. Za popust, ki vam ga bomo obračunali boste po pošti prejeli vrednostni bon, ki ga boste lahko vnovčili v enkratnem znesku ob nakupu storitev v roku šestih mesecev v naslednjem letu. 6. Odpoved, preklic in sprememba pogojev sodelovanja

6. Odpoved, preklic in sprememba pogojev sodelovanja
6.1. Svoje sodelovanje v programu lahko odpoveste kadarkoli in brez odpovednega roka tako, da nam to sporočite v pisni obliki (osebno ali preko e- pošte na naslov: estetika@vid.si).
Odpoved začne veljati ob njeni dostavi. Neunovčeni popusti prenehajo veljati brez kakršnega koli nadomestila. Ob morebitni novi prijavi ne morete koristiti pravic oziroma ugodnosti iz predhodnega sodelovanja v programu. V primeru odpovedi morate kartico uničiti.

6.2. Družba Vid si pridržuje pravico program ukiniti, spremeniti ali preoblikovati, in je o tem dolžna obvestiti (lahko tudi v elektronski obliki) vse prijavljene v program.

6.3. Družba Vid si prav tako pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti te pogoje sodelovanja, zlasti če je namen poenostavitev oziroma upoštevanje določb glede varne obdelave osebnih podatkov in točk in/ali preprečevanje zlorab.

6.4. Spremembe teh pogojev sodelovanja vam bomo sporočili v pisni obliki (pismo ali elektronsko). Če svojega sodelovanja v programu ne prekličete v enem mesecu od datuma obvestila, kakor je določeno v točki 6.1, oziroma če svojo kartico ali številko kartice uporabite po tem obdobju, velja, da se s spremembo strinjate. Če se s tako spremembo ne strinjate, lahko svoje sodelovanje v programu odpoveste s takojšnjim učinkom pred datumom, ko sprememba začne veljati.

April 2018