O centru

Udobje pacientov


Primorska kakor tudi cela Slovenija sta z izgradnjo Medicinskega centra VID dobila pomembno zdravstveno ustanovo.

Že ob postavitvi temeljnega kamna, maja 2000, je investitor zasebne kirurške klinike, zdravnik Franci Šalamun, povedal, da sta bili pri snovanju tega centra vodilni dve želji:
– da se zasebni zdravniki združijo pod eno streho in se tako lahko obdržijo prednosti klasične bolnišnice glede nudenja različnih storitev oz. vse storitve v centru so na voljo tako zavarovancem kot samoplačnikom z občutno kakovostnejšimi storitvami, ki jih lahko ponudijo samo zasebni zdravniki.
– druga želja in sedaj prednost Medicinskega centra VID pa so najsodobnejše zasnovani prostori, ki so za paciente kar najbolj prijetni.

Vsi prostori so dobro dostopni tudi invalidnim osebam, saj so višinske razlike povsod premoščene z dolgimi rampami. Dovozi v objekt omogočajo, da se bolnike ali starejše osebe pripelje v neposredno bližino vhoda in do svoje ordinacije potrebujejo najkrajšo možno pot.

Da čakanje na zdravniško storitev ne bi bila preveč stresna, smo v Centru poskrbeli za dodatne storitve kot so brezplačen dostop do interneta in pestra izbira toplih in hladnih napitkov.