Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Dostop ter uporaba spletne strani www.vid.si je predmet teh pogojev. S samo uporabo internetne strani sprejemate naše pogoje v celoti.

Informacije, ki se tičejo podjetja Vid d.o.o. ter ostalih informacij, omenjenih na tej strani, so predmet naslednjih pogojev:

1. Informacije, slike, imena, logotipi ter vse, kar se nanaša na Vid d.o.o. oziroma storitve Medicinskega centra Vid, je postavljeno na spletni prostor zgolj kot splošna informacija, ki vam je v pomoč.

2. V nobenem primeru niso podjetje Vid d.o.o. oz. njeni odgovorni, zaposleni ali podizvajalci, odgovorni za kakršno koli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi temeljila na podlagi informacij te internetne strani.

3. Internetna stran lahko vsebuje slovnične ali tipografske napake, ki se bodo odpravile takoj, ko bodo opažene. Informacije, ki jih najdete na strani se periodično obnavljajo in dopolnjujejo. Pridržujemo si pravico, da brez obveščanja spreminjamo vsebino spletne strani, pogoje, imena, slike, logotipe, storitve ter ostale informacije.

4. Blagovna znamka, trgovsko ime, podobe, slike, logotipi, oblikovna zasnova internetne strani, tekst ter grafika, so last podjetja VID d.o.o. Razen posebnih dogovorov so vse pravice do grafične podobe podjetja ter internetne strani pridržane.

5. Storitve, omenjene na tej strani, so storitve podjetja Vid d.o.o. oz. ponudnikov storitev omenjenih na tej strani.

6. Kljub temu, da se trudimo izključiti možnost virusov na naši internetni strani, se le-ti lahko pojavijo. Zato vam priporočamo, da tudi sami zagotovite varnost pri nalaganju dokumentov iz naše internetne strani.

7. Strinjate se, da ne boste povzročali motenj na internetni strani www.vid.si. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletnega mesta www.vid.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh Pogojih uporabe.

8. Vid d.o.o. se zaveda, da sta zasebnost in varovanje osebnih podatkov zelo pomembni. Ko uporabniki brskajo po spletnem mestu www.vid.si in niso prijavljeni na nobeno spletno storitev, brskajo anonimno. Medtem, ko brskajo, nimajo dostopa do svojih osebnih podatkov, vendar pa Vid d.o.o. sledi, kako spletno mesto uporabljajo tako anonimni kot registrirani uporabniki. Podatki o uporabi spletnega mesta ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov, Vid d.o.o jih uporablja zgolj z namenom izboljšanja uporabe spletnega mesta.

9. Za dostop do določenih storitev spletnega mesta www.vid je za kreiranje uporabniškega računa potreben vpis vseh zahtevanih podatkov. Uporabnik je dolžan po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni.

10. Vid d.o.o. zagotavlja varovanje osebnih podatkov vseh registriranih uporabnikov spletnega mesta www.vid.si. Vid d.o.o. se zavezuje, da bo zaščitil zasebnost uporabnikov v skladu z zakonodajo. Zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov. Vsi podatki so shranjeni na zaščitenih strežnikih, ki so v varovanih prostorih.

Vsi podatki, ki jih preko strani posredujete podjetju Vid d.o.o., se smatrajo kot zaupni in ne bodo posredovani tretji osebi. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov Vid d.o.o.zagotavlja, da bo osebne podatke uporabnikov uporabljal za delovanje in vzdrževanje njihovega računa in omogočanje storitev spletnega mesta www.vid.si.

11. Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti Vid d.o.o.

12. Vid d.o.o. ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe njegovega računa in gesla.

13. Uporabnik se zaveže, da bo spletno mesto www.vid.si uporabljal v skladu s temi pogoji uporabe, zagotavljal tajnost gesla ter upošteval pravila in obvestila objavljena na spletnem mestu.

14. Spore glede naštetih pogojev naše internetne strani ter vse tožbe, ki temeljijo na informacijah iz naše internetne strani, rešuje pristojno sodišče v Novi Gorici.