Okulistika

Stereopsis

Motnje vida
Stereopsis je zaznavanje predmetov tridimenzionalno, kar je rezultat skupnega dela obeh oči, ki naredita vtis relativne globine. Stereopsis je rezultat kombinacije dveh slik istega predmeta, ki prideta do možgan. Vsako oko vidi predmet iz rahlo drugačne smeri. Združitev teh dveh slik nam daje občutek globine, torej slike v treh dimenzijah. Strereopsis je močnejši, ko gledamo na manjše razdalje. Globino lahko s pomočjo senc, relativne velikosti in relativnega gibanja zaznamo tudi samo z enim očesom.