Varovanje podatkov

Varstvo osebnih podatkov VID d.o.o.

V tem obvestilu o varstvu osebnih podatkov vas obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov v okviru programa zvestobe s kartico MLC (v nadaljevanju: »program zvestobe«) družbe VID d.o.o. s sedežem na naslovu Ulica Vinka Vodopivca 21, 5000 Nova Gorica, matična številka 5803896, davčna številka 75587807(v nadaljevanju: »VID«).

1. Odgovornost za varstvo osebnih podatkov
Družba VID d.o.o. s sedežem na naslovu Ulica Vinka Vodopivca 21, 5000 Nova Gorica, matična številka 5803896, davčna številka 75587807(v nadaljevanju: »VID«) je odgovorna za varstvo osebnih podatkov v okviru programa, ki se izvaja v Medicinsko lepotnem (v nadaljevanju: »MLC«)

Kontakt s centrom poteka preko e-pošte estetika@vid.si. Družba Vid vam bo na zahtevo omogočila dostop do vsebine te pogodbe v obsegu kot je določen s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju: »GDPR«).

2. Vaši podatki za prijavo in sodelovanje
2.1. Vaši podatki ob prijavi v program
Če želite sodelovati v programu zvestobe, nam morate posredovati svoje polno ime (ime in priimek), datum rojstva, polni naslov (ulica, hišna številka, poštna št.,mesto, država), davčno številko prostovoljno pa lahko v okviru ločenega soglasja za prejemanje e-novic o storitvah navedete tudi svoj e-naslov in št. mobilnega telefona (vsi našteti podatki so v nadaljevanju skupno imenovani: »članski podatki«). Članske podatke hranimo v papirni obliki in elektronsko pod vašo številko kartice. Članske podatke zahtevamo in obdelujemo za vašo prijavo v program in njegovo izvajanje. Zaradi zagotavljanja ažurnosti vaših podatkov in njihovo obdelavo skladno z zakonskimi zahtevami lahko sodelujemo z različnimi zunanjimi ponudniki storitev (pogodbeni podizvajalci obdelave osebnih podatkov), da (med drugim) preverimo in posodobimo vaš naslov, zlasti če se na primer preselite. Vaše članske podatke in njihove morebitne spremembe si bomo izmenjali prek vaše številke kartice. Vaši članski podatki se bodo prenesli na tretje osebe zunaj okvira programa samo, če boste podali svojo privolitev za tak prenos, in samo v obsegu takšne privolitve.

V primeru suma zlorabe (glejte točko 2 Pogojev sodelovanja v programu zvestobe) v programu, lahko vaše članske podatke posredujemo tudi drugim sodelujočim partnerjem, da bi razjasnili okoliščine, pri čemer bomo v največji možni meri varovali vaše interese.

2.2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov skladno s točko 2 zgoraj
Pravna podlaga za obdelavo podatkov med prijavo in sodelovanjem v programu je alineja b) 1. točke 6. člena GDPR (izpolnitev pogodbe, predpogodbeni ukrepi in vsakokratna veljavna zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov) ter alineja a) 1. točke 6. člena GDPR (privolitev), če se to zahteva po veljavnem pravu.

3. Oglaševalske in tržne raziskave
3.1. Vaša privolitev za oglaševalske in tržne raziskave
Če ste dali svojo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene oglaševalskih in tržnih raziskav (Prijava v program zvestobe s kartico MLC), vam lahko Vid informacije posreduje po pošti, med vašim obiskom centra in, če ste jih naročili ločeno na podlagi ločenega soglasja za prejemanje e-novic, po e-pošti in v sporočilih SMS/MMS (novice o programu zvestobe s kartico zvestobe MLC, informacije o lepoti in zdravju, posebne promocije, kot so posebne ponudbe, popusti ter informacije o izdelkih in storitvah).V ta namen Vid uporablja spodnje podatke in jih analizira za namen oglaševanja na podlagi interesov:

članski podatki: vaše polno ime (naziv, ime in priimek), datum rojstva, polni naslov (ulica, hišna številka, poštna št., mesto, država), e-naslov in št. mobilnega telefona, če je ustrezno.
podatki za popust: podatki, ki se nanašajo na storitve, zneske plačil, valuto, znesek popusta.

Družba Vid vam lahko po pošti, med vašim obiskom Centra Vid, med vašim klicem centra ali med uporabo storitev na spletnem mestu www.vid.si posreduje posebne ponudbe (tj.posebne promocije, kot so posebne ponudbe, popusti ter informacije o izdelkih in storitvah). V ta namen bo družba Vid uporabljala tudi vaše članske podatke in podatke za popust, ter jih analizirala v zgoraj omenjene namene oglaševanja. Poleg tega lahko družba Vid zgoraj omenjene podatke analizira z namenom optimizacije ponudbe izdelkov, lokacij in storitev.

3.2. Tržne raziskave
Poleg tega lahko družba Vid vaše članske podatke, podatke za popust uporabi za namene tržnih raziskav z namenom, da se po pošti ali e-pošti (če ste navedli svoj e-naslov) oceni ponudba, blago in storitve družbe Vid oziroma vaše zadovoljstvo z njimi.

3.3. Pravica do preklica
Če ste poleg tega podali privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov za namen oglaševalskih in tržnih raziskav (Prijava v program zvestobe s kartico MLC), lahko svojo privolitev kadar koli v celoti prekličete npr. tako, da preklic pošljete družbi Vid prek e-pošte estetika@vid.si ali v pisni obliki na naslov Vid. Delni preklic privolitve ni mogoč. Po preklicu ustrezne privolitve za vas ne moremo več izvajati povezanih storitev in kakršni koli povezani sporazumi se obravnavajo kot preklicani s trenutkom preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Če privolitve še niste dali oziroma ste jo preklicali, vaši osebni podatki ne bodo uporabljeni na način, kot je opisan v zgornjih odstavkih.

3.5. Pravna podlaga za obdelavo podatkov, opisano v točki 3 zgoraj
Pravna podlaga za obdelavo podatkov, opisano v točkah 3.1 in 3.2 zgoraj, je alineja a) 1. točke 6. člena GDPR (privolitev – glejte klavzulo o pravici do preklica 3.3. zgoraj). Upoštevajte, da taka obdelava podatkov vključuje profiliranje, ne pa avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

4. Čas hrambe
Članske podatke hranimo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena (sodelovanje v programu), zaradi katerega so bili obdelovani. Nato se takoj izbrišejo. Če obstaja obveznost družbe in/ali davčna obveznost do ohranitve podatkov, se ti izbrišejo po 5 letih, razen v primeru, če predpisi določajo drugače. Tudi vaši podatki za popust bodo izbrisani po preteku obdobja hrambe, ki začne teči od datuma transakcije. Če vaših podatkov ne potrebujemo več za namene, opisane v točkah 2 ali 3 zgoraj, se hranijo samo v ustreznem obdobju hrambe, skladnem s pravili družbe ali davčno zakonodajo, in se ne obdelujejo več za druge namene.

5. Obdelava osebnih podatkov s strani ponudnikov storitev/pogodbenih obdelovalcev podatkov
Obdelavo osebnih podatkov bomo v prihodnosti eventuelno zaupali raznim ponudnikom storitev (obdelovalcem osebnih podatkov, o katerih vas bomo sproti informirali), kot podporo programu, kar vključuje npr. zbiranje obrazcev v papirnati obliki, hrambo članskih podatkov in podatkov za popust, pošiljanje informacij po pošti in prek drugih storitev, na katere se naročite, ter za obdelavo vaše korespondence (pogodbeni obdelovalci, podatkovni centri, družbe za pošiljanje pisem, pošiljatelji e-sporočil in centri za pomoč strankam).

6. Vaše pravice
Na zahtevo vas bomo obvestili, ali so bili podatki o vas shranjeni in za katere osebne podatke gre. Če so izpolnjeni zakonski pogoji, imate pravico te podatke popraviti, blokirati ali izbrisati. Imate tudi pravico do omejitve, dopolnitve ali prenosljivosti podatkov. Morebitne privolitve lahko prekličete (glejte točko 3.3). V ta namen lahko stopite v stik s centrom prek e-pošte: estetika@vid.si. Pravico imate tudi od nas pridobiti podatke, ki ste jih predložili, in sicer v strukturirani, posodobljeni in strojno berljivi obliki; te podatke lahko pošljemo vam ali drugim osebam (po vaši želji). Vašo zahtevo moramo izpolniti v enem mesecu od njenega prejema, ta rok pa se po potrebi lahko podaljša za največ dva dodatna meseca. Če sumite kršitev pri obdelavi svojih osebnih podatkov, imate tudi pravico vložiti pritožbo na Urad informacijskega pooblaščenca s sedežem na naslovu Zaloška 59, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si.

7. Pooblaščenec za varstvo podatkov
Prosimo vas, da vsa vprašanja glede varstva podatkov naslovite na našega pooblaščenca za varstvo podatkov. Vprašanja in pripombe lahko pošljete na e-naslov info@vid.si.

8. Uporaba spletne strani
Med uporabo spletne strani veljajo posebni pogoji (Pogoji uporabe).

April 2019